Auto huren Carspot • Luxe autoverhuur • Bruiloft & gelegenheden
Carspot Autoverhuur
online
Carspot Autoverhuur
Heb je een vraag? Stuur ons een Whatsappje!

Privacy Policy

Artikel 1 Definities

1.1 Carspot Automotive, ontvanger van de persoonsgegevens, hierna te blijven noemen Carspot Automotive

1.2 De huurder, die een kopie van zijn identiteitsbewijs overlegt voor het completeren van de reservering, hierna te noemen ‘huurder’

Artikel 2 Doeleinden kopie-identiteitsbewijs of (overige) persoonsgegevens rechten huurder

2.1 Carspot Automotive verklaart altijd zorgvuldig om te gaan met de digitale of schriftelijke kopie van het identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart), of overige persoonsgegevens, die zij van haar huurders ontvangt.

2.2 Carspot Automotive verklaart hierbij om de kopie van het identiteitsbewijs voor geen enkel ander doeleinde dan het completeren van de reservering.

2.3 Carspot Automotive verklaart hierbij dat zij de van de huurder ontvangen persoonsgegevens nooit met derden zal delen en dat zij de benodigde technische en organisatorische maatregelen treft ter bescherming van de verwerking van de persoonsgegevens.

2.4 Carspot Automotive verklaart hierbij dat zij de kopie van het identiteitsbewijs, of overige persoonsgegevens, welke zij van de huurder ontvangen heeft, zal vernietigen na de voltooide boeking.

2.5 Carspot Automotive waarborgt het recht op vergetelheid en recht op inzage van huurder wat betreft, verwerkte persoonsgegevens. Huurder kan voor een beroep op diens rechten een verzoek indienen bij Carspot Automotive via e-mail.

Artikel 3 Eisen identiteitsbewijs

3.1 De huurder dient er voor te zorgen dat de volgende gegevens duidelijk leesbaar of zichtbaar zijn op de kopie:

3.1.1 De pasfoto van de huurder;

3.1.2 De naam van de huurder;

3.1.3 Het Burgerservicenummer van de huurder;

3.1.4 De geboortedatum van de huurder;

3.2 De huurder dient er, ter bescherming van zijn privacy, voor te zorgen dat volgende gegevens onleesbaar zijn op de kopie:

3.2.1 De datum van afgifte;

3.2.2 De vervaldatum;

3.2.3 Het geslacht van de huurder;

3.2.4 Het documentnummer;

3.2.5 De vervaldatum van het document

3.3 De huurder dient er, ter bescherming van zijn privacy, voor te zorgen dat de kopie voorzien is van de datum en het doeleinde (de bedrijfsnaam van de verhuurder) duidelijk leesbaar zijn op de kopie, zo dat de noodzakelijke gegevens duidelijk leesbaar zijn.